Polityka prywatności

TripCONNECT z siedzibą w Krakowie (zwany dalej Serwisem) przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych TripConnect jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Serwis TripConnect dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednimi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.  Serwis  zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

Dane, które nam powierzasz, składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami ustawień prywatności, które znajdziesz w edycji swojego profilu

Jako twórcy Serwisu, cenimy szanowanie prywatności w sieci. Zapewniamy Cię, że TripConnect przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację pomiędzy Użytkownikami Serwisu oraz dostosowywać Serwis i jego funkcjonalność do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.

TripConnect nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu.

Zwracamy też Twoją uwagę na fakt, że aktywność w miejscach publicznych w ramach Serwisu, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, a dokładniej - wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce.

Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez Serwis mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa, próba włamania lub działanie na szkodę Serwisu. Serwis TripConnect stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów TripConnect przez Użytkowników.

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej, powiadomienia o aktywności znajomych, komunikaty o przerwach w działaniu Serwisu). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od TripConnect.

Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Usunięcie konta przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą funkcji dostępnej pod adresem http://tripconnect.pl/profil

TripConnect stosuje środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Serwis daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych przez Serwis usług i udostępniać o sobie informacje.

Użytkownicy Serwisu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Serwis nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Administratorem za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://tripconnect.pl/kontakt

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu co może wiązać się z wprowadzeniem zmian w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez ogłoszenie w zakładce Polityka Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.